Kaip išsilaikyti, jei mano pavaduotojas talentingesnis?

Vadovo pareigos tarsi reikalauja išskirtinės kompetencijos ir talento, kaip pavyzdžio kitiems įmonės darbuotojams bei kolegoms. Tačiau ką daryti, jei suprantate, kad jūsų pavaduotojas už jus talentingesnis? Kaip išsilaikyti pareigose? Ar tai reiškia, kad greitai būsite pakeistas? Ir kokių veiksmų tokiu atveju reikėtų imtis būnant vadovu? Vadovavimo konsultantas Saulius Jovaišas.

Talentingesnis darbuotojas? Padėkite išnaudoti potencialą

Labai geras klausimas. Jei jau žinote, kad jūsų pavaduotojas už jus talentingesnis, jau yra gerai. Tai – pirmas žingsnis, kad jums pavyks išsilaikyti, nes – nepatikėsite – jis jums ir padės. Tai – stipraus vadovo savybė ir visi vadovai, kurie pripažino, kad samdo žmones, kurie, vienu ar kitu atveju, yra talentingesni, protingesni, gabesni ar labiau kompetentingi, šie vadovai tikrai išliko savo vietose ir jiems dėl savo vietos bijoti nereikėjo. Dėl to, kad jie leido tiems žmonėms dirbti savo darbą ir pasiekti rezultatą. Vadovas darbo vietos netenka ne tada, kai jis yra mažiau ar daugiau kompetentingas ar talentingas. Vadovas darbo vietos netenka tada, kai nepasiekia rezultato. Tačiau jis rezultato nepasiekia, jei neleidžia savo darbuotojams išnaudoti turimo potencialo.

Svarbiausia – rezultatas

Ir jei vadovas konkuruoja su savo darbuotojais – ar tai būtų pavaduotojas, ar kiti darbuotojai – dėl statuso, demonstruoja savo kompetenciją, kurios neturi, tai nėra tie procesai, kurių reikia organizacijai. Šiuo atveju vyksta procesai, kurie organizaciją griauna, o ne stato. Dėl to labai sveikinu, kad pripažįstate ir pagalvosite, kaip leisti tam žmogui atsiskleisti ir pasiekti rezultatą. Vadovo darbas – padėti visos organizacijos žmonėms sukurti tai ir pasiekti tuos tikslus, dėl kurių buvo pasamdyti. Suprantu, kad emociškai kurį laiką gali būti sunku. Kažkada turėjau vieną atvejį. Mano vienas klientas, naujas, jaunas vadovas įmonėje, pradėjo eiti pareigas ir, kaip dažnai būna, pakeitė maždaug du trečdalius savo tiesioginės komandos, su kuria tenka dirbti. Jis man pasakojo, jog vieną rytą prabudo ir suprato, kad jie visi už jį protingesni. Iš pradžių išsigando, o paskui apsidžiaugė ir suprato, kad taip ir turėtų būti. Tad to jums labai linkiu.