Ką daryti, kai tėvai kišasi į mano šeimos gyvenimą?

Kartų konfliktų, ko gero, pasitaiko įvairiose gyvenimo plotmėse. Tačiau bene dažniausiai jie kyla dėl prasidedančio vaikų savarankiško gyvenimo ir tėvų baimės paleisti vaikus. Ir nors tėvai, norėdami savo jau suaugusiems vaikams gero, gali jiems patarinėti, perduoti savo išmintį ir patirtį, kartais tai gali peržengti ribą ir tapti kišimusi bei kontrole. Tačiau ką daryti, kai tėvai kišasi į mūsų šeimos gyvenimą? Kodėl taip vyksta? Kaip padėti tėvams suprasti, jog mes norime gyventi pagal savo taisykles? Ir kaip tą padaryti jų neįžeidžiant? Psichologė Karolina Bajoriūnienė.

Kai nutraukiame bambagyslę…

Galima pradėti nuo pat pradžių. Turbūt visiems žinoma sąvoka – bambagyslė. Kai mes gimstame, ji nukerpama. Su laiku tėvai biologinėje šeimoje turėtų suvokti, kad tą bambagyslę po truputį reikėtų paleidinėti. Tačiau ne kiekvienas tą suvokia ir ne kiekvienas nori tą daryti. Tačiau kai žmogus suauga, jis supranta, kas jam kenkia, o kas padeda, kas jį stabdo ir kas jam leidžia eiti į priekį, kur jis mato problematiką, ir kur ne. Kalbu apie brandumą ir susivokimą, tam tikrą supratingumą. Tuomet ir pats žmogus gali suvokti, kad ta bambagyslė tarp jo ir tėvų yra.

Dvi šeimos – realybė?

Neretas atvejis, kad konsultacinėje erdvėje su poromis, terapijoje, dažnai iškyla klausimas, kas yra šeima. Tikriausiai nei vienas negalime pasakyti, jog galime turėti dvi šeimas. Jei kalbama apie dvi šeimas, iš karto galvojame apie blogietį vyrą, kuris turi dvi žmonas skirtinguose miestuose ir važinėja į komandiruotes. Tačiau realybėje galima susidurti su situacija, kai žmogus iš tiesų turi dvi šeimas ir tai nebūtinai yra dvi žmonos ar du vyrai. Tai yra tėvų šeima ir jų vaikų naujai sukurta šeima. Taigi vis dėlto atsakykite sau į klausimą, kuri yra jūsų šeima.

Vaikai mums nepriklauso

Ne be reikalo vartoju sąvoką biologinė šeima. Biologinė šeima yra tėvų šeima. Tai yra šeima, kurioje mes gyvename ir anksčiau ar vėliau iš jos išeiname. Taigi vyras ir žmona sukuria šeimą, atsiranda vaikai ir čia jų šeimos turėjimas užsidaro. Kai vaikai išeina iš namų ir kuria savo šeimas, be abejo, jie nenori paleisti ir tų žmonių iš savo šeimos. Tad prieš atsirandant vaikams, reikėtų pagalvoti, kad mes vaiką gimdomės ne sau, o jam, tai yra pačiam vaikui. Su laiku jį teks paleisti ir leisti jam pačiam kurti savo šeimą su savomis taisyklėmis, savais įsivaizdavimais pagal savo laikmetį, o ne pagal tas taisykles, kurios tiko mūsų laikmečiui, kai auginome savo vaikus.

Tėvai kišasi? 3R taisyklė

Jei jūsų tėvai vis dėlto nenori paleisti tos bambagyslės, paleisti jūsų į platųjį pasaulį ir visgi nori kontroliuoti, nori padėti, tai yra visiškai sveika. Juk ir jūs savo suaugusiems vaikams norėsite perduoti savo patirtį – taip yra sutverta gamtos. Tačiau jei vis dėlto suprantate, kad tėvai per daug kišasi, bando sureguliuoti ir suvadovauti, čia būtų galima panaudoti 3R taisyklę. Kaip pasakyti apie tai, kas man reikalinga – tam yra trys žodžiai, prasidedantys R raide. Tai yra Reiklus, Ramus ir Rūpestingas. Aš reikliai sakau, ko man reikia, tą sakau ramiai ir rūpestingai. Parodau, kad žmogus, kuris kažką siūlo, man rūpi, tačiau aš negaliu priimti, mano nuostatos neleidžia ar nenoriu priimti tų dalykų, kuriuos jis man teigia, jog yra teisinga.

Jei neįžeidinėsime tėvų sakydami, jog tai yra atgyvena ir jie nieko nesupranta, pamiršo arba dabar yra visai kitaip, o jie atsilikę, galbūt taip bus galima prisibelsti ir pasiekti tą lygį, kad tėvai jus irgi išgirs ir priims, kad turite savo nuomonę bei leis ją turėti. Žinoma, ne kiekvienas yra į tai linkęs. Bandyti, kalbėti, rasti, kaip pasakyti apie tai, kas mums yra svarbu, nėra taip paprasta. Be abejo, galima konsultuotis su specialistais, skaityti knygas, tačiau svarbiausia – kalbėti apie save neįžeidžiant kito.