Susispietimai. 1 dalis. Ateitis

Susispietimai ir mūsų puslapyje.

Gilesnis nekasdieniškas požiūris į žmonių kasdieną apsprendžiančius klausimus. Rasius Makselis, Viktoras Keturakis ir Saulius Jovaišas per pokalbį bando suprasti ir padėti žiūrovams pamatyti iš skirtingų pusių žmogaus gyvenimo realybę.

ATEITIS. Praeities ir dabarties įkaitė ar laisvų pasirinkimų galimybė?
Mes esame panašūs į senovinius žmonės, kurie apie ateitį iš viso stengiasi negalvoti. Praeitis mums yra aiški: ten įvykiai įvykę ir saugūs. O kaip su ateitimi? Viskas tik blogyn? Ateitis tik pavojinga ir baisi?
Tačiau, kokią mes žemę norime sukurti plačiąją prasme?

Susispieskime apie ateitį.