Kaip tarp skirtingų žmonių atsiranda supratimas?

Faktas, kad visi žmonės skirtingi. Ir, nors su kai kuriais pavyksta atrasti bendrą kalbą, vis dėlto su kitais, atrodytų, nė iš vietos. Tačiau ar galima efektyviai bendrauti su visais žmonėmis? Kaip tarp skirtingų žmonių atsiranda pasitikėjimas ir supratimas? Ką galime padaryti, kad bet kokie santykiai būtų žymiai sklandesni ir malonesni? Koučingo specialistas Povilas Petrauskas.

Tarp skirtingų žmonių įmanomas supratimas?

Šį klausimą nagrinėti verta pabrėžiant “tarp skirtingų žmonių”. Tai – tieisog faktas. Visi žmonės skirtingi: tuo, kaip jie gyvena, kaip mato pasaulį, koks jų požiūris, patirtis ir panašiai. Greičiausiai raktiniai žodžiai čia bus du – pagarba ir nuolankumas.

Gerbti žmogų tokį, koks jis yra

Kalbant apie pagarbą, visi susiję dalykai ir procesai yra tai, jog mes nesame kito žmogaus vietoje. Nesame patyrę to, ką patiria ar patyrė jis. Mes nematome pasaulio kito žmogaus akimis, negyvename jo gyvenimo ir visos patirtys, kurias jis turi, kalbant apie būsimus, esamus ar vykdomus susitarimus, mes neturime kitos išeities, kaip tik jį gerbti.

Tas žmogus nėra niekuo už mus žemesnis, lygiai taip pat nėra ir aukštesnis. Kai yra šis pirminis susitarimas, kad pagarba tarp žmonių yra numeris vienas, tai iš karto lengvina bet kokį bendravimą. Vienas kitą gerbiantys žmonės žymiai lengviau priima bendrus sutarimus ir mato daugiau bendrų dalykų, link kur galėtų judėti kartu.

Santykyje būti nuolankiu

Antras dalykas yra nuolankumas. Svarbu pabrėžti, kad šioje situacijoje nuolankumas tai nėra nusižeminimas. Jis eina lygiagrečiai, labai šalia, kartu su pagarba. Nuolankumas nereiškia, kad reikia nusižeminti prieš kitą žmogų. Nuolankumas yra priimti žmogų tokį, koks jis yra, priimti jo idėjas, įžvalgas, mintis, priimti jį kaip diskusijos partnerį ne norint parodyti, koks jis neteisus, net jei nuomonės ir nesutampa.

Nuolankumas – tai matyti tą žmogų, jį jausti, suvokti, kad tarp jūsų gali vykti kažkas daugiau, nes vieno žmogaus rezultatai niekada nebus tokie dideli, kaip dviejų ar kelių. Jei mėgintume sujungti pagarbą ir nuolankumą, pamatytume, kad tarp žmonių atsiranda pasitikėjimu grįstas ryšys. Pagarba vienas kitam padaro tą ryšį daug tvirtesnį. O kai kalbame apie ateities rezultatus ir bendradarbiavimą, nuolankumas visuomet tik papildys pagarbą. Sujungus juos kartu, bendri tikslai ir rezultato siekimas bus tikrai žymiai didesni, nei kad veiktume po vieną.