Kaip atpažinti motyvuotą darbuotoją?

Darbuotojų atranka – ilgas ir sudėtingas procesas, tačiau būtina skirti jam dėmesio, jei norite šalia savęs turėti darbuotojus, kurie vėliau kurs pridėtinę vertę jūsų įmonėje. Vis dėlto labai sunku pažinti žmogų per tokį trumpą laiką. Tad kaip įsitinkinti, kad renkamės teisingai? Kaip atpažinti motyvuotą darbuotoją? Kokie esminiai bruožai atskleidžia žmogaus motyvaciją? Kokius kontrolinius klausimus reikėtų užduoti ir ką daryti, kad suprastume, ar kandidatas pakankamai motyvuotas? Organizacijų psichologė, konsultantė Aistė Mažeikienė.

Užduotys, atskleisiančios motyvuotą darbuotoją

Pasakysiu keletą būdų, kurie išbandyti mano klientų, nes tikrai šalia norime turėti motyvuotą darbuotoją, su kuriuo lengva dirbti bei lengviau ieškoti sprendimų ar išeičių kebliose situacijose. Pirmiausia, žmogus turi turėti norų: turi norėti pažinti, keliauti, patirti, turi turėti planų. Iš to kyla klausimas, kaip atpažinti tą, kuris turi norų, bet nieko nepadaro iki galo? Tą, kuris tik fantazuoja ir mėgsta kitus apkrauti savo idėjomis.

Štai metodas jums – užduokite namų darbą, pavyzdžiui, savo gyvenimo aprašymą atsiųsti šiandien iki 18 val. Žmogus, kad ir turi keturis mažus vaikus, ar dirba 12 val. pamainą, jei jis motyvuotas, išeitį ras. Nemotyvuotas ras priežasčių, dėl ko to atlikti negali. Lygiai taip pat galima užduoti per 2 dienas susitvarkyti sveikatos pažymą. Kai kas sakys, jog neįmanoma ir visi gydytojai atostogauja, o motyvuotas kandidatas ras išeitį ir, pasižiūrėjęs į laikrodį, atsakys, jog suprato ir padarys, nes tai realiai užtrunka 2 valandas. Dar vienas būdas – motyvuotas darbuotojas, kurį rinksitės, turi norėti pabaigti atlikti užduotį iki galo. Taigi užduodate užduočių, susijusių su darbu, ir neleidžiate pabaigti. Labai trumpinkite laiką ir tiesiog pažiūrėkite pagal veido išraišką, kaip tas žmogus jaučiasi. Ar jam visai nerūpi, kad nepabaigė užduoties, ar prašo dar šiek tiek laiko, pusės minutės, kad užbaigtų užduotį, ar jaučiasi ramus, nes vadovas pats nutraukė, todėl pats kaltas, kad nieko nepadarė.

Pozityvumas ir iniciatyvumas

Dar vienas metodas – pozityvumas, susijęs su žmogaus motyvacija. Mėgstu po pokalbio, kai žmogui jau praėjo stresas, lydžiu jį prie durų, spaudžiu ranką, užduoti klausimą, pavyzdžiui, ką jis galvoja apie gyvenimą Lietuvoje. Arba apie orą šią vasarą, arba apie kelių remontą, pavyzdžiui, spūsties metu. Čia išaiškėja tikrasis žmogaus nusistatymas, ką jis galvoja apie įprastą reiškinį. Motyvuoti žmonės nesureikšmina tokių, palyginus, smulkių dalykų, jie randa sprendimą, o nemotyvuoti žmonės… vienas kandidatas į klausimą, ką jis galvoja apie gyvenimą Lietuvoje, atsakė “tik bėgti ir rėkti”. Žinoma, aš jo į darbą nepriimsiu.

Dar vienas iš būdų, prisipažinsiu, kai kuriuos savo būsimus darbuotojus stebiu dar jų ankstesniame darbe. Pavyzdžiui, jei gaunu autoservise dirbančio žmogaus gyvenimo aprašymą, tiesiog automobilyje stebiu tą žmogų prieš darbą, atvykusi 40 min anksčiau ir žiūriu, kaip žmogus eina į darbą. Kurį rinktumėtės? Pirmas kandidatas eina lėtai, dairydamasis, ar niekas jo nemato, formaliai pasisveikina su kolega, dūsauja, nežino, ką veikti, laukia vadovo. Antrasis kandidatas pakeliui sutiktą kolegą netgi užkalbina, pralinksmina, bendrauja taip, tarsi žinotų, ką visą dieną darys, jis žino, kad diena bus labai sunki, bet ji priklauso nuo jo paties. Taigi netgi eisena, kūno kalba, užtikrintumas gali išduoti, kiek žmogus bus motyvuotas iš vidaus, o kiek jis norės gauti “patiktukų” iš jūsų kiekvieną dieną.

Dar vienas motyvuoto žmogaus bruožas yra iniciatyvumas ir savarankiškumas. Tokiam žmogui nekyla klausimas, ką veikti. Pavyzdžiui, žmogus turi laukti. Kartais per atrankas galima sudaryti sąlygas, kad tektų palaukti. Toks žmogus tikrai randa, kuo užsiimti, nes turi planų. Tiesiog džiaugiasi turimu laiku. Pavyzdžiui, man labai patinka vienos klientės pasakojimas apie savo vyrą po to, kai visas seminaro dalyvių srautas pasakė, jog neturi, kada skaityti knygų. Ji papasakojo, kad jos vyras gydytojas skaito visur. Kai kažkur tenka laukti, jis tiesiog telefone prisidėjęs įvairiausių straipsnių ima skaityti. Jei laukia kamštyje, klauso audio knygas ir nuolat įnikęs į mokymąsi, išnaudoja visą laiką. Kadangi yra laiko apskaita, tas gydytojas, būdamas savo srities specialistas, kasdien pasimoko po 1,5 valandos. Tai – motyvuotas žmogus.

Esminiai bruožai

Taigi kaip nustatyti tą vidinę motyvaciją? Apibendrinant, klausimai: kokių turite tikslų, planų? Ką esate pasiekęs ir ko dar sieksite? Kokį darbą esate atlikę, kai niekas neprašė, patys sau? Kokių veiklų imtumėtės, net žinodamas, kad to reikia tik jums patiems? Ir kas jus motyvuotų, kai niekas nepalaiko ir nusvyra rankos? Taip pat galite paprašyti prisiminti patirtą nesėkmę ir įvardyti, ko iš jos pasimokė. Vieni žmonės puola kaltinti aplinkybes, o kiti pasimoko, ką kitą kartą darys kitaip. Tokie esminiai motyvuotų žmonių bruožai.