Kodėl žmonės linkę save apgaudinėti?

Kažkuriuo aspektu nejučiomis pradėti save apgaudinėti galime kiekvienas. Kol vieni pervertina savo galimybes įsivaizduodami, jog yra patys geriausi, tobuliausi, sąmojingiausi ir protingiausi, kiti save menkina, teisia, kritikuoja ir nuvertina. Bet kokiu atveju, adekvačiai save įvertinti pakankamai sudėtinga. Tačiau kodėl žmonės linkę save apgaudinėti? Kas verčia mus tą daryti? Ar visuomet suvokiame, kad save apgaudinėjame? Ir kokį poveikį tai gali turėti mūsų santykiuose su aplinkiniais? Psichologas Dima Kuniskis.

Kalbant apie savęs apgaudinėjimą, tikriausiai galima pavartoti šiek tiek kitą žodį, turint omenyje, kad savęs apgaudinėjimas nėra sąmoningas aktas. Tai yra tiesiog nuomonė apie save, kuri gali būti nepilna arba iš esmės neteisinga. Tai susiję su kažkokiomis mūsų nuostatomis. Su tuo, kad atsižvelgiame į aplinkinių žmonių lūkesčius, į savęs, kaip sėkmingesnio ar tobulesnio, įsivaizdavimą. Dažnai būtent šis momentas mus priverčia save įsivaizduoti ne tokiais, kokie esame.

Siekiame kažkokio idealo ir stengiamės save pateikti kaip geresnius, protingesnius, šmaikštesnius. Dažnai būtent toks neteisingas mūsų savęs vertinimas ir tuo pačiu neadekvatus poelgis sukelia ne tokią aplinkinių reakciją, kokios tikėjomės. Pavyzdžiui į kokius nors mūsų juokelius aplinkiniai reaguoja ne juoku, o, pavyzdžiui, nustebimu, koks tai buvo netikęs posakis. Tai gali mums sukelti įsižeidimo emociją. Neretai norėdami pasiekti kažkokį aukštesnį tikslą neteisingai vertiname savo galimybes. Taip save pervertindami bandome dėti daugiau pastangų ir siekdami šio tikslo judame ne ta kryptimi, kuria judėti būtų teisinga, nes tai tiesiog neatitinka mūsų galimybių ir sugebėjimų.