Kaip pranešti kolektyvui apie atlyginimų mažinimą?

Sutikite – egzistuoja pokyčiai ir egzistuoja atlyginimų mažinimas. Kai ateina metas priimti tokį sprendimą, kad įmonė galėtų toliau gyvuoti, kiekvienas vadovas mieliau užsidarytų kabinete, nei apie tai praneštų savo kolektyvui. Tačiau pasakyti vis tiek reikia, o darbuotojai anksčiau ar vėliau sužino. Tad kaip pranešti kolektyvui apie atlyginimų mažinimą? Kas svarbiausia pranešant dabuotojams apie pokyčius? Kokios strategijos turėtų laikytis vadovai? Ir kokie metodai šiuo atveju gali pagelbėti? Pokyčių konsultantė Lina Mieliauskienė.

Įsivardykite žinutę

Šis klausimas labai ypatingas. Pirmiausia vadovams reikia susirinkti į vieną vietą ir labai aiškiai apsispręsti tarpusavyje, jog turi suformuoti vieną vieningą žinutę. Žinutę, kurią komunikuos visiems žmonėms ir lygiai taip pat įsivardyti sau aiškų motyvą, kodėl jie tą atlyginimą turi mažinti.

Ši žinutė turi ypatingą svarbą, nes vienas vadovas sako, jog mažinsime atlyginimus, kai tuo tarpu kitas vadovas teigia, jog jis tai nemažintų, tačiau kaltas kažkas kitas, o trečias vadovas apskritai nesako nieko. Kai turime skirtingas komunikacijas iš skirtingų padalinių, žmonės atsiduria tokioje kloakoje, kai nebesupranta, kas vyksta. Kai nebesupranta, prasideda maištas, pasipriešinimas, streikas, patikrinimai, profsąjungos ir taip toliau.

Skirkite laiko pasiruošti

Labai svarbu, kad vadovai skirtų laiko pasiruošti žinutei. Taip būna ne visada. Dažniausiai tai yra krizės valdymas – “pažiūrėsime, o gal netyčia niekas nesustreikuos ir niekas nesipriešins”. Visada vadovai, kaip vaikų darželyje, pasilieka viltį, jog galbūt netyčia įvyks stebuklas. Taigi su šiuo stebuklu nuvilsiu. Jo nebūna, ypač kalbant apie atlyginimų mažinimą. Apie atlyginimų didinimą galbūt ir būtų, bet apie mažinimą tikrai ne. Taigi, du pagrindiniai dalykai – susitikti, skirti tam laiko ir susitarti bei iškomunikuoti du aiškius punktus: 1) kodėl mes tai darome? ir 2) ką mes darysime ir kaip visa tai atsilieps toliau.

Dvigubos buhalterijos modelis

Išduosiu paslaptį – yra toks, vadinamasis, dvigubos buhalterijos modelis. Jis geras tuo, kad susideda iš dviejų minusų ir dviejų pliusų. Tas modelis paskirstytas į tai, kas buvo praeityje, turi būti formuojama žinutė, kas vyko praeityje, tai yra, kas buvo gerai ir kas buvo blogai. Ir toks pat minusas ir pliusas ateityje. Vadinasi – kas buvo gerai, bet taip pat vis tiek kažkas gerai dar bus. Tad šis dvigubos buhalterijos principas padeda žmonėms pateikti pilną vaizdą.

Atlyginimų mažinimas – tik dalis

Šioje vietoje atlyginimas turi būti tik viena maža dalis iš visos komunikacinės žinutės, nes atlyginimas niekada nebūna mažinamas arba didinamas “iš oro”. Jis yra susijęs su kažkokiais labai konkrečiais pokyčiais. Tokiu atveju turime įsivardyti, koks tai yra pokytis, pasakyti, kas buvo anksčiau blogai ir taip pat gerai, ir lygiai taip pat – kas su tuo pokyčiu bus blogai ir gerai.

Tokiu atveju turėsime balansuotą sistemą, pagalvosime apie tai, ko labiausiai žmonės bijo, į tuos klausimus atsakysime jau pateikdami šį modelį ir išvengsime koncentravimosi į vieną dalyką, šiuo atveju atlyginimą. Taigi, atlyginimas bus tarp dešimties kitų dalykų, kurie taip pat yra svarbūs, ir nebus taip labai sureikšminamas. Žinoma, atlyginimas turės didelę reikšmę, nes jis, suprantama, kerta per visus galus, tačiau bet kokiu atveju dėmesys išsisklaidys.